RENAULT MASTER

​*2.3DCI​*CHŁODNIA-MROŹNIA​*-40​*C​*2 KOMORY​*TELEFON​*21
RENAULT MASTER

General information

1st registration:
2013.09.18
Power:
100 PS
Mileage:
214,010 km
VIN:
VF6VFE4B148168084
Net price:
PLN19,900

Additional information

Przebieg: 214010km
Data pierwszej rejestracji: 18/09/2013
Numer VIN: VF6VFE4B148168084

 

*W 100% ory­gi­nal­ny prze­bieg
*Moż­li­wość spraw­dze­nie po­jaz­du na sta­cji dia­gno­stycz­nej lub w ser­wi­sie

Equipment

·         Skrzy­nia ma­nu­al­na 6-bie­go­wa

·         Sil­nik 2299c­m3/100KM

·         Ka­bi­na 3-oso­bo­wa

·         ABS

·         Elek­trycz­nie ste­ro­wa­ne szyby

·         Elek­trycz­nie ste­ro­wa­ne lu­ster­ka

·         Pod­grze­wa­ne lu­ster­ka

·         Po­dusz­ka po­wietrz­na kie­row­cy

·         Wspo­ma­ga­nie kie­row­ni­cy

·         Re­gu­lo­wa­na wy­so­kość kie­row­ni­cy

·         Re­gu­la­cja świa­teł dro­go­wych

·         Kom­pu­ter po­kła­do­wy

·         Radio CD ze ste­ro­wa­niem przy kie­row­ni­cy

·         Gniaz­do USB/AUX

·         Blu­eto­oth

·         Pod­ło­kiet­nik

·         Cen­tral­ny zamek

·         Kie­run­kow­ska­zy zin­te­gro­wa­ne w lu­ster­kach

·         Agre­gat chłod­ni­czy Car­rier Vatna 200

·         Za­kres tem­pe­ra­tur od -40*C do 40*C

·         Opony 225/65R16C

·         DMC – 3500kg

·         Masa wła­sna – 2620kg

·         Roz­staw osi – 3,68m

 

Wy­mia­ry prze­strze­ni ła­dun­ko­wej I ko­mo­ry (tył)

·         Głę­bo­kość – 1,70m

·         Sze­ro­kość – 1,86m

·         Sze­ro­kość mię­dzy nad­ko­la­mi – 1,20m

·         Wy­so­kość – 2,15m

 

Wy­mia­ry świa­tła drzwi tyl­nych:

·         Sze­ro­kość – 0,80m

·         Wy­so­kość – 1,93m


Wy­mia­ry prze­strze­ni ła­dun­ko­wej II ko­mo­ry (bok)

·         Głę­bo­kość – 1,86m

·         Sze­ro­kość – 1,25m

·         Wy­so­kość – 2,15m

 

Wy­mia­ry świa­tła drzwi tyl­nych:

·         Sze­ro­kość – 0,71m

·         Wy­so­kość – 1,90m


Dłu­gość cał­ko­wi­ta prze­strze­ni ła­dun­ko­wej (nie uwzględ­nia­jąc prze­gro­dy) – 3,05m

Gru­bość prze­gro­dy – 10cm

 

RAFAŁ 0048 666 326 666 (rafal@savaauto.eu)

This announcement is only a commercial information and it is not an offer in accordance with art. 66, item 1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out of date announcement.

Ask about the vehicle

Write to us