PEUGEOT BOXER

​*BlueHDI​​*164KM​​*PLANDEKA​*KLIMATRONIC​*WEBASTO​*SYPIALKA​*TEMPOMAT​*1
PEUGEOT BOXER

General information

1st registration:
2017.12.07
Power:
163 PS
Mileage:
90,550 km
VIN:
VF3YD3MAU12F10661
Net price:
PLN49,990

Additional information

Przebieg: 90550km
Data pierwszej rejestracji: 07.12.2017
Numer VIN: VF3YD3MAU12F10661

██ Możliwość sprawdzenia pojazdu na stacji diagnostycznej lub w serwisie
██ Pojazd zakupiony w autoryzowanym serwisie
██ Gwarancja oryginalnego przebiegu auta
██ Możliwość transportu samochodu do klienta
██ Gwarancję legalności pojazdu

Equipment

Skrzy­nia ma­nu­al­na 6-bie­go­wa
Sil­nik 1997c­m3/163M
ABS
ESP
AFU - Sys­tem wspo­ma­ga­nia na­głe­go ha­mo­wa­nia
Hill As­sist - sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy po­ko­ny­wa­nie pod­jaz­dów
Za­bu­do­wa sy­pial­na górna
Ka­bi­na 3-oso­bo­wa
Elek­trycz­nie ste­ro­wa­ne szyby
Elek­trycz­nie ste­ro­wa­ne lu­ster­ka
Pod­grze­wa­ne lu­ster­ka
Kli­ma­ty­za­cja au­to­ma­tycz­na
Tem­po­mat
Li­mi­ter
Kom­pu­ter po­kła­do­wy
Kie­row­ni­ca skó­rza­na, wie­lo­funk­cyj­na
Po­dusz­ka po­wietrz­na kie­row­cy
Re­gu­lo­wa­na wy­so­kość kie­row­ni­cy
Re­gu­la­cja świa­teł dro­go­wych
Blu­eto­oth
Pod­ło­kiet­nik
Cen­tral­ny zamek
Czuj­nik desz­czu
Czuj­nik zmierz­chu
Świa­tła do jazdy dzien­nej LED
Kie­run­kow­ska­zy zin­te­gro­wa­ne w lu­ster­kach
Haki do za­bez­pie­cze­nia to­wa­ru
Opony 225/75R16C

Wy­mia­ry za­bu­do­wy:
Dłu­gość / 485 cm / sze­ro­kość / 215 cm / wy­so­kość / 220 cm

RAFAŁ 0048 666 326 666 (rafal@savaauto.eu)

This announcement is only a commercial information and it is not an offer in accordance with art. 66, item 1 of the Civil Code. The seller is not responsible for any errors or out of date announcement.

Ask about the vehicle

Write to us