Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-02
68 KM
105616 km
17900 PLN
VIN:
VF7SC8HR4FW562482
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-07-15
128 KM
153753 km
30900 PLN
VIN:
VF7XSAHZ8FZ038759
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-05-02
130 KM
100758 km
32800 PLN
VIN:
VF7YBTMFB12400373
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-02-24
110 KM
156412 km
35800 PLN
VIN:
VF7YASMFA12757150
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-29
130 KM
63248 km
42900 PLN
VIN:
VF7YATMFA12906648
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-04-12
75 KM
133731 km
18900 PLN
VIN:
VF7SCBHW6GW525375
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-06-17
130 KM
130617 km
35900 PLN
VIN:
VF7YBTMFB12632999
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-28
110 KM
213651 km
35800 PLN
VIN:
VF7YCSMFB12854090
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-05-27
100 KM
129587 km
26900 PLN
VIN:
VF7NCBHY6GY526087
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-02
130 KM
199714 km
36900 PLN
VIN:
VF7YBTMFB12834356
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-08-28
130 KM
64001 km
34800 PLN
VIN:
VF7YATMFA12944240
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-30
90 KM
137923 km
29800 PLN
VIN:
VF77M9HF0FJ778971
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-11-17
110 KM
149886 km
34900 PLN
VIN:
VF7YBSMFB12743702
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-08-28
130 KM
63967 km
37900 PLN
VIN:
VF7YATMFA12943506
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-09
130 KM
56766 km
39900 PLN
VIN:
VF7YATMFA12973243
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-14
125 KM
72992 km
54900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXFT33616
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-05
125 KM
68392 km
REZERVARE
VIN:
WF0DXXTTGDFE46658
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-03-09
100 KM
69685 km
52900 PLN
VIN:
WF0YXXTTGYGR75179
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-10
125 KM
73157 km
72900 PLN
VIN:
WF0DXXTTGDFD17695
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-20
95 KM
35995 km
28900 PLN
VIN:
WF0RXXGAKREU71905
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-06
125 KM
86080 km
53900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXFE43102
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-03-21
125 KM
63430 km
60900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXGR12719
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-08-13
125 KM
81852 km
49800 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXFS28870
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-22
155 KM
185499 km
REZERVARE
VIN:
WF0XXXTTGXEA25147
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-12
155 KM
40231 km
79900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2017-07-13
95 KM
25342 km
31900 PLN
VIN:
WF0RXXGAKRHJ88797
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-28
75 KM
36409 km
26900 PLN
VIN:
WF0RXXGAKRFD77471
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-02-03
75 KM
61761 km
27900 PLN
VIN:
WF0RXXGAKRFP01793
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-10-25
130 KM
142241 km
49800 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXGL55955
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-16
100 KM
163202 km
39800 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXEY55956
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-07-29
95 KM
54409 km
26900 PLN
VIN:
WF0RXXGAKRFY04446
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-10
120 KM
84195 km
45900 PLN
VIN:
WF0FXXWPCFFY62708
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-22
155 KM
185499 km
38900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXEA25147
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2017-07-12
130 KM
148489 km
55900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXHU80688
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-11-04
105 KM
150006 km
45900 PLN
VIN:
WF0XXXTTGXGD31060
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-09
100 KM
51005 km
REZERVARE
VIN:
WF0YXXTTGYFJ59052
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
1996-02-28
0 KM
2240 km
REZERVARE
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2010-02-28
15 KM
2798 km
41900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-12
150 KM
119625 km
49900 PLN
VIN:
ZCFC135A405035262
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-08-13
150 KM
105567 km
REZERVARE
VIN:
ZCFC135A305053350
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2009-02-06
120 KM
175773 km
35900 PLN
VIN:
ZCFC358400D406455
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-03-08
110 KM
156295 km
45900 PLN
VIN:
ZCFC35716C5901872
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-08-03
110 KM
195516 km
36900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-06-29
110 KM
184422 km
REZERVARE
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-02-24
130 KM
35992 km
57900 PLN
VIN:
ZCFC1359605085215
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-01-19
150 KM
64310 km
REZERVARE
VIN:
ZCFC635A305076273
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-15
150 KM
77528 km
99900 PLN
VIN:
ZCFC635A20D571747
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-07-01
150 KM
88555 km
85800 PLN
VIN:
ZCFC635A90D570076
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2011-06-07
110 KM
146156 km
48900 PLN
VIN:
ZCFC357130D449573
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-12
130 KM
76216 km
49800 PLN
VIN:
ZCFC1359505062184
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-17
130 KM
50817 km
48900 PLN
VIN:
ZCFC1359805070005
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-08-24
130 KM
80527 km
65900 PLN
VIN:
ZCFC1359305107106
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-08-24
110 KM
155264 km
37900 PLN
VIN:
ZCFC3571605921225
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-03-08
110 KM
125734 km
REZERVARE
VIN:
ZCFC35716C5901870
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-11-19
130 KM
85111 km
46900 PLN
VIN:
ZCFC1359305004297
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-09
150 KM
74062 km
91900 PLN
VIN:
ZCFC635A30D549532
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-02-24
130 KM
39593 km
59800 PLN
VIN:
ZCFC1359905084866
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-23
130 KM
47981 km
53800 PLN
VIN:
ZCFC1359005041047
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-10-07
130 KM
54720 km
57900 PLN
VIN:
ZCFC1359505111836
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-02-19
110 KM
65825 km
48800 PLN
VIN:
ZCFC1357005017877
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2011-11-02
130 KM
191182 km
47900 PLN
VIN:
ZCFC3594005883665
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-09-15
130 KM
53866 km
69900 PLN
VIN:
ZCFC2359905122531
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-18
150 KM
99996 km
54900 PLN
VIN:
ZCFC135A105042718
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-13
130 KM
50608 km
58900 PLN
VIN:
ZCFC1359005091172
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
1998-11-23
310 KM
634397 km
95900 PLN
VIN:
WDB9502051K351753
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2018-03-01
428 KM
0 km
319900 PLN
VIN:
WDB96340510271912
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-07
130 KM
95267 km
82900 PLN
VIN:
WDB9061551N623237
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-16
130 KM
97035 km
79900 PLN
VIN:
WDB9061551N627418
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-10
130 KM
79548 km
84900 PLN
VIN:
WDB9061551N627914
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-07
130 KM
130211 km
76900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2009-10-27
180 KM
326902 km
63900 PLN
VIN:
WDB9700451L423418
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-05-07
130 KM
154797 km
69900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-11-28
130 KM
174949 km
64900 PLN
VIN:
WDB9061531N569152
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2009-09-09
110 KM
276686 km
40900 PLN
VIN:
WDB9061531N423627
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-06-27
110 KM
95626 km
33900 PLN
VIN:
WDF63960113890808
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2011-06-01
125 KM
269081 km
23900 PLN
VIN:
W0LMRFECCAB010946
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-01-12
110 KM
103813 km
39900 PLN
VIN:
VF3YASMFB12646546
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-07-21
110 KM
162333 km
37900 PLN
VIN:
VF3YBSMFC12676661
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-19
130 KM
136327 km
43900 PLN
VIN:
VF3YBTMFB12982840
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-27
128 KM
167370 km
31900 PLN
VIN:
VF3XVAHZ8EZ038516
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-06-18
110 KM
157874 km
31900 PLN
VIN:
VF3YASMFA12627487
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-16
130 KM
174611 km
40900 PLN
VIN:
VF3YBTMFB12827035
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-15
130 KM
115854 km
41900 PLN
VIN:
VF3YCTMFC12684710
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-14
130 KM
144207 km
41900 PLN
VIN:
VF3YBTMFB12827229
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-07-26
130 KM
86647 km
REZERVARE
VIN:
VF3YBTMFA12B64129
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-04-20
100 KM
97823 km
22800 PLN
VIN:
VF3CCBHY6GT077417
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-15
130 KM
129144 km
42900 PLN
VIN:
VF3YCTMFC12689499
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-03-04
130 KM
126360 km
52800 PLN
VIN:
VF3YDTMFC12818425
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-05-30
110 KM
136827 km
46900 PLN
VIN:
VF3YASMFB12A26574
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-03-22
130 KM
46297 km
53900 PLN
VIN:
VF3YCTMFB12A83593
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-30
75 KM
129063 km
22900 PLN
VIN:
VF15RBF0A54512217
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-26
75 KM
104027 km
22900 PLN
VIN:
VF15RBF0A53941194
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-03-10
125 KM
207203 km
39800 PLN
VIN:
VF6MFF5SE52389245
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-09
75 KM
107578 km
23600 PLN
VIN:
VF1FW17BD53509246
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-06-23
150 KM
95572 km
58800 PLN
VIN:
VF6VGU5V250963450
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-05-25
100 KM
294138 km
REZERVARE
VIN:
VF6VFE4A146370988
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-08-16
100 KM
188743 km
31900 PLN
VIN:
VF6VFE4B147653417
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-28
125 KM
101391 km
42800 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542396
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-21
110 KM
112901 km
26900 PLN
VIN:
VF1BZ890H54254198
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2011-09-16
125 KM
291526 km
44900 PLN
VIN:
VF6VGH6C445687642
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-28
75 KM
94370 km
23900 PLN
VIN:
VF15RBF0A54366619
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2019-01-01
430 KM
0 km
357900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
123754 km
39900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105943
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
95527 km
42900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542748
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
113771 km
46900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556254
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-02-25
90 KM
68383 km
26900 PLN
VIN:
VF15R0J0A55045636
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-14
125 KM
93276 km
42900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556119
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
108395 km
42900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105963
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-30
75 KM
108564 km
22900 PLN
VIN:
VF15RBF0A53954266
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-03
75 KM
167423 km
17900 PLN
VIN:
VF15R040H53024878
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-05
460 KM
504102 km
117800 PLN
VIN:
VF611A162FD005687
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-09
460 KM
496157 km
117800 PLN
VIN:
VF611A169FD005749
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2010-09-20
90 KM
212716 km
22800 PLN
VIN:
VF1FLAMA6AY345834
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
104040 km
47900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556117
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
111742 km
38900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105929
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
112698 km
44900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542734
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2008-07-22
130 KM
136824 km
29800 PLN
VIN:
VF656ANA000010227
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-11-14
140 KM
200301 km
43900 PLN
VIN:
VF6SPTF24D3155199
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-30
75 KM
105183 km
22900 PLN
VIN:
VF15RU40H52854597
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-24
115 KM
78131 km
53900 PLN
VIN:
VF13FL01855728668
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-24
115 KM
60509 km
48900 PLN
VIN:
VF13FL01855728659
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-01
120 KM
144086 km
45800 PLN
VIN:
VF12FL11854371910
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-10-17
90 KM
168655 km
36900 PLN
VIN:
VF14FL00251640066
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
122424 km
40900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105902
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-03-26
115 KM
228692 km
32800 PLN
VIN:
VF1ELB1B2EY779478
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-10-14
163 KM
177841 km
64900 PLN
VIN:
VF6NSTG40F2452826
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-07-16
75 KM
122428 km
18900 PLN
VIN:
VF1FW17F551217856
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-02-15
75 KM
109440 km
24900 PLN
VIN:
VF15RBF0A54368126
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-08-31
75 KM
128581 km
19900 PLN
VIN:
VF15RU40H53372104
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-24
115 KM
70265 km
52900 PLN
VIN:
VF13FL01855728673
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-14
125 KM
104787 km
43800 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556133
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-30
135 KM
89020 km
47800 PLN
VIN:
VF1MAFEYC51046297
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-28
125 KM
115478 km
43500 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542390
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
104860 km
45900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556128
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
92272 km
47900 PLN
VIN:
VF1MAFESD53058934
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
97995 km
48900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52555751
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
116031 km
41900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105928
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
120914 km
41900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105960
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-22
115 KM
65973 km
50900 PLN
VIN:
VF13FL01854527349
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-24
115 KM
79404 km
53900 PLN
VIN:
VF13FL01855728663
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-13
90 KM
116917 km
46900 PLN
VIN:
VF14FL10255362709
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-22
150 KM
325471 km
51800 PLN
VIN:
VF6VG76V451085141
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-04-30
150 KM
438364 km
49800 PLN
VIN:
VF6VG76F449930370
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
125 KM
122821 km
39900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52105954
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-10-31
75 KM
214457 km
14900 PLN
VIN:
VF15R040H49179695
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-01-04
100 KM
229374 km
24900 PLN
VIN:
VF6VFE4B147653388
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-01-31
100 KM
244777 km
23900 PLN
VIN:
VF6VFE4B147653409
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-02-14
100 KM
72628 km
34900 PLN
VIN:
VF6VFE4B148168057
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-03-08
100 KM
228819 km
24900 PLN
VIN:
VF6VFE4B148168062
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-08-22
110 KM
143167 km
20900 PLN
VIN:
VF1BZ1G0247725547
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-22
90 KM
121656 km
21900 PLN
VIN:
VF1FW18B552268745
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-08-29
90 KM
142204 km
25900 PLN
VIN:
VF1FW18B555414321
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-07-15
110 KM
111313 km
26800 PLN
VIN:
VF1BZ100653259646
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-08-10
460 KM
480611 km
68900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-28
75 KM
138889 km
22900 PLN
VIN:
VF15RU40H52816691
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-09-21
120 KM
112978 km
47900 PLN
VIN:
VF1FL000X56559432
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-01-22
90 KM
90773 km
47900 PLN
VIN:
VF14FL00254704860
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-12-16
90 KM
112887 km
43800 PLN
VIN:
VF14FL00254387960
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-28
90 KM
119877 km
43800 PLN
VIN:
VF14FL00253690500
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-07-03
75 KM
136564 km
21900 PLN
VIN:
VF1FW17B551348713
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-27
95 KM
78563 km
28900 PLN
VIN:
VF1BZ0C0H53819904
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-01-26
90 KM
127088 km
24900 PLN
VIN:
VF1FW17B554479493
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-07
115 KM
105409 km
46900 PLN
VIN:
VF13FL01853046315
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-24
125 KM
95554 km
44900 PLN
VIN:
VF1MAFESD53059840
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-18
125 KM
114084 km
48900 PLN
VIN:
VF1MAF4SF53171030
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-28
125 KM
115417 km
43800 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542397
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-03-26
90 KM
126584 km
REZERVARE
VIN:
VF1FW58B552695043
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-03-29
75 KM
98526 km
24900 PLN
VIN:
VF16RBF0A55045553
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-12-24
75 KM
122347 km
21800 PLN
VIN:
VF1FW17BD52253113
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-07-29
75 KM
118440 km
21800 PLN
VIN:
VF15RU40H53332992
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-27
115 KM
153472 km
44800 PLN
VIN:
VF13FL01255362111
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-26
90 KM
104872 km
44800 PLN
VIN:
VF14FL00253060061
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2014-05-08
115 KM
122829 km
34900 PLN
VIN:
VF1FLB1D2EY781484
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-12-16
90 KM
114215 km
26800 PLN
VIN:
VF1FLB0A1EY537498
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-19
125 KM
108802 km
45800 PLN
VIN:
VF1MAFESD52542752
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2005-07-06
420 KM
397408 km
119900 PLN
VIN:
VF633FVB000103593
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-07-29
115 KM
117174 km
45900 PLN
VIN:
VF13FL01253692380
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-29
90 KM
129495 km
28900 PLN
VIN:
VF1FW58H553175431
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-10
90 KM
138196 km
29900 PLN
VIN:
VF1FW58H553638092
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-11-18
95 KM
130851 km
23900 PLN
VIN:
VF1BZ0C0H54293156
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-02-27
95 KM
126779 km
REZERVARE
VIN:
VF1BZ0R0252594487
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-04-27
110 KM
216536 km
36900 PLN
VIN:
VF1MAFARL55326672
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-11-15
125 KM
147722 km
46800 PLN
VIN:
VF1FL000X56557423
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-05-20
100 KM
64208 km
48800 PLN
VIN:
VF6MFF4BE48825383
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-05-10
125 KM
106889 km
48900 PLN
VIN:
VF6MFFCSC55321805
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-06-14
125 KM
59594 km
52800 PLN
VIN:
VF6MFFCSC55855802
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-07-25
115 KM
71508 km
52800 PLN
VIN:
VF13FL01856160947
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2016-03-25
115 KM
121915 km
45900 PLN
VIN:
VF13FL01254932784
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-09-30
120 KM
117093 km
43900 PLN
VIN:
VF12FL11253351579
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-04-14
125 KM
124195 km
39900 PLN
VIN:
VF1MAFESD52556127
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-03-19
75 KM
110113 km
20900 PLN
VIN:
VF15RU40H52549900
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-08-28
90 KM
120311 km
19800 PLN
VIN:
VF1FW18B549353192
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-05-26
115 KM
185433 km
44800 PLN
VIN:
VF13FL00452952638
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-10-16
140 KM
112328 km
40900 PLN
VIN:
VF6SPTF24B3140809
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2006-05-04
0 KM
0 km
59900 PLN
VIN:
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2012-02-03
0 KM
0 km
22900 PLN
VIN:
VK1CD19TJ3PEB0155
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-03-13
75 KM
130381 km
REZERVARE
VIN:
VSSZZZ6JZDR151601
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2015-06-11
75 KM
101683 km
25900 PLN
VIN:
WVWZZZ6RZFY326151
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-04-04
102 KM
146226 km
22800 PLN
VIN:
WV1ZZZ2KZDX115303
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-12-20
75 KM
113349 km
19900 PLN
VIN:
WVWZZZ6RZDY237295
Data primei īnreg.:
Putere:
Kilometraj:
Prețul:
2013-03-27
136 KM
210009 km
37900 PLN
VIN:
WV1ZZZ2FZC700129244-207 Rybnik, ul. Lipowa 25D

tel. kom. +48 666-326-666E-mail: biuro@savaauto.eu

CĆUTARE
Categorie:

Vehicle type:

Marca:

Model:

Kilometraj: de la pānć la

An: de la pānć la

Preț: de la pānć la

SAVAAUTO   44-207 Rybnik, ul. Gliwicka 117   tel. +48 (32) 79 79 845
Projekt strony www: Pol-Media